Privacy statement

topicusfinance5000

Privacy statement www.findesk.nl

Dit is het privacystatement van Findesk. Findesk is een dienst van Topicus.Finance B.V. (hierna: Topicus), gevestigd aan de Singel 25, 7411 HW te Deventer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63423715.

 

Topicus houdt zich bij de verwerking van jouw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). 

 

Hieronder lees je meer over welke persoonsgegevens wij van je verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat jouw rechten zijn.

 

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Als je onze website bezoekt kunnen wij persoonsgegevens van jou verwerken. Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij van jou verwerken wanneer:

 

 • je onze website bezoekt;
 • je contact met ons opneemt via een formulier;
 • je je inschrijft voor onze nieuwsbrief; of
 • je een white paper bestelt.

 

Wij verwerken deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang, zodat we onze website kunnen verbeteren en je klacht, vraag of verzoek in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast verwerken we je gegevens op grond van jouw toestemming, bijvoorbeeld wanneer je akkoord gaat met onze cookiebanner of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief.

 

Website bezoek

 

Wanneer je onze website bezoekt verzamelen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Dit doen we door middel van cookies. Je kan daar meer over lezen onder ‘Cookies’. De volgende persoonsgegevens verzamelen we tijdens een website bezoek van jou door middel van cookies:

 • Bekeken pagina’s (omvat unieke identificatie en statistieken)
 • Verkeer van en naar de website (bijvoorbeeld het tijdstip van je bezoek)
 • De verwijzende URL
 • De door jou gebruikte zoektermen
 • Het door jou gebruikte besturingssysteem
 • De door jou gebruikte browser
 • Specificaties over het door jou gebruikte toestel of apparaat
 • Jouw IP-adres

Wij verzamelen deze gegevens om informatie over uw bezoekgedrag op onze website te verkrijgen. We gebruiken deze gegevens vervolgens om onze website te verbeteren. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat de website beter werkt op verschillende soorten besturingssystemen en browsers, of kunnen we pagina’s anders indelen en informatie beter vindbaar maken.

 

Contactformulier

 

Wanneer je het contactformulier op onze website invult verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 

 • Jouw naam
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Eventuele andere persoonsgegevens die je met ons deelt in het opmerkingen veld

 

We verzamelen deze gegevens om contact met jou op te kunnen nemen en jouw opmerking, klacht of melding in behandeling te kunnen nemen. Vervolgens kunnen we je op de hoogte houden van de status van jouw opmerking, klacht of melding. Zonder de gegevens die worden gevraagd in het contactformulier kunnen wij niet aan jouw verzoek voldoen.

 

 

 

White paper

 

Wanneer je een white paper bij ons of onze business partners aanvraagt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 

 • Jouw naam
 • Je e-mail adres 

 

Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden alleen met andere bedrijven of instellingen gedeeld, indien dit is toegestaan op basis van de wet- en regelgeving. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden, indien:

 • Topicus die derde heeft ingeschakeld om bepaalde gegevens in haar opdracht te verwerken
 • Topicus hier een gerechtvaardigd belang bij heeft
 • Topicus dit wettelijk verplicht is
 • dat nodig is om een overeenkomst met jou uit te voeren
 • jij hier toestemming voor hebt gegeven

 

Deze door Topicus ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Topicus verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. Zij mogen de gegevens dus niet voor eigen doeleinden gebruiken.

 

De partijen die in opdracht van Topicus jouw persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Cookieleveranciers
 • Hostingpartijen
 • E-mailmarketing partijen
 • Data-analyse bedrijven

 

 

Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buttons die op onze website zijn opgenomen waarmee gelinkt wordt naar LinkedIn, Facebook en Twitter.

 

Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Meta: https://www.facebook.com/policy.php
X: https://twitter.com/en/privacy

 

Beveiliging

 

De beveiliging van jouw persoonsgegevens voldoet aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen. Dat betekent dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. De toegang tot jouw persoonsgegevens is afgeschermd en alleen die personen die noodzakelijkerwijs toegang moeten hebben tot jouw gegevens, hebben daar toegang toe. Wij controleren regelmatig onze veiligheidsmaatregelen. 

 

Wij hebben onder meer de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen:

 

 • wachtwoorden met tweestaps-verificatie op onze laptops en systemen;
 • toegangsbeveiliging in onze panden en het pand van onze hostingpartij;
 • encryptie van digitale bestanden;
 • beveiliging van de website met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Topicus te waarborgen.

 

 

Bewaartermijnen

Topicus bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. De bewaartermijnen die Topicus hanteert kun je hieronder vinden: 

 • Websitebezoek: Zie cookiestatement.
 • Contactformulier: Tot afronding verzoek
 • Nieuwsbrief: Tot afmelding nieuwsbrief 
 • Whitepaper: Tot afmelding
 • Cookies: Zie cookiestatement.

 

Jouw rechten

 

Je hebt een aantal rechten omdat wij persoonsgegevens van jou verzamelen. Je hebt recht op:

 

 • inzage in jouw persoonsgegevens;
 • correctie van jouw persoonsgegevens;
 • (in bepaalde gevallen) het verwijderen van jouw persoonsgegevens of het beperken van de verwerking daarvan;
 • het intrekken van een eventueel eerder gegeven toestemming;
 • het overdragen van jouw gegevens aan een door jou aangewezen derde partij.

 

Je kan deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Zie voor onze contactgegevens het kopje ‘Contact’.

 

 

Bezwaar

Naast bovengenoemde rechten heb je ook het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, voor zover dit op jouw specifieke situatie ziet. 

Je kunt jouw eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Topicus, via onderstaande contactgegevens. Wij zullen jouw bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG. 

Bij het uitoefenen van bovengenoemde rechten kunnen wij je vragen om je te identificeren om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent die dit verzoek aan ons doet. Wij proberen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, aan jouw verzoek te voldoen. In bijzondere gevallen (bv. de complexiteit van het verzoek) kunnen we de termijn met twee maanden verlengen. Wij zullen je daarvan dan binnen de eerste maand na het verzoek op de hoogte stellen.

 

Topicus.Finance B.V. 

Singel 25 

7411 HW Deventer

Telefoon: +31 570 767 385

E-mail: info@findesk.nl

Daarnaast kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Topicus.Finance B.V. via FG@topicus.nl.

Vragen, klachten en wijziging van dit statement

Indien je nog vragen mocht hebben over dit Privacystatement, dan kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

 

Je hebt het recht een klacht in te dienen in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Topicus. Deze klacht kun je indienen bij Topicus zelf of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Dit Privacystatement kan door ons gewijzigd worden. Op onze website vind je altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 21 decemeber 2023.