Findesk 2021 terugblik

2021, het jaar waarin we hoopten dat alles terug zou zijn bij het ‘oude’ normaal. Maar niks is minder waar, de Corona-pandemie had nog steeds enorme impact op ons dagelijks leven. Ondanks alles bleef de hypotheekmarkt, na het recordjaar 2020, onvermoeid doordraaien. HDN registreerde in 2021 maar liefst 562.655 hypotheekaanvragen, een stijging van 5,1% ten opzichte van 2020.


De woningmarkt


Het afgelopen jaar laat een duidelijke verandering zien in de verhouding kopersmarkt, niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheek). In 2021 werden er 265.463 hypotheekaanvragen ingediend voor de aanschaf van een woning, dit is een daling van 12,6% ten opzichte van 2020. Het woningtekort wordt hierdoor goed zichtbaar. Door het woningtekort steeg het gemiddelde hypotheekbedrag afgelopen jaar met 11%[1].


Deze cijfers laten ons zien dat het niet te voorspellen is wat er op de woningmarkt gebeurt. De pandemie heeft een beweging op gang gebracht, steeds meer mensen verhuizen uit de Randstad richting andere provincies[2]. Hier krijgen ze meer ruimte voor hetzelfde geld. Door de pandemie zijn de voorzieningen voor thuiswerken snel gegroeid en verwachten de meeste mensen niet meer dagelijks naar kantoor te hoeven reizen, waardoor een langere reistijd acceptabel wordt.  

Nieuwe kopers op de markt hebben het zwaar, consumenten kiezen steeds vaker voor eigen woning verbouwen in plaats van verhuizen, waardoor de doorstroom stokt. Is dit een trend die doorzet? Of gaan we, net als afgelopen jaar, totaal nieuwe onverwachte wendingen zien? Dit is (nog) niet te voorspellen.

Net als het niet te voorspellen is welke hypotheekaanbieder de meeste hypotheekaanvragen ontvangt in 2022. Wel weten we inmiddels welke aanbieder dit was in 2021.


Meeste hypotheekaanvragen in 2021


Ieder jaar blikken we terug op de resultaten, in twee categorieën, en kijken we welke hypotheekaanbieders de meeste aanvragen hebben ontvangen van de Findesk adviseurs:

1)    Welke hypotheekaanbieder ontving de meeste aanvragen?

2)   Welke nieuwe hypotheekaanbieder ontving de meeste aanvragen?


De meeste hypotheekaanvragen zijn verzonden aan: ING.

Hidde Coebergh, Directeur ING Wonen reageert: “Geweldig! Dat is goed nieuws en een mooie blijk van waardering van het onafhankelijk intermediair. De veranderingen die wij het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, zoals de verbeteringen in ons proces en het ING Acceptatiebeleid hebben hier ongetwijfeld aan bijgedragen. Ruimere overbruggingsmogelijkheden, de verlenging van de aanlevertermijn en de proposities voor senioren en internationale klanten zijn hier voorbeelden van. Tegelijkertijd is deze waardering een aanmoediging om het nóg beter te doen. Daar zetten wij ons onverminderd voor in.”


De meeste hypotheekaanvragen, aan nieuwe hypotheekaanbieder, zijn verzonden aan: Clarian Wonen.

Victor Broersma, productmanager bij Conneqt Mortgage Distribution reageert: “Wij zijn dankbaar voor dit mooie compliment. Op 2 maart 2021 is Clarian Wonen gelanceerd en het label werd al snel omarmd door de adviseurs. Hier zijn we heel blij mee! Voor de introductie hebben we zoveel mogelijk ingespeeld op de wensen van de markt. Denk aan een werkelijke lastentoets bij oversluiten en aankopen voor senioren, consumptief lenen en onder voorwaarden meer dan 50 procent van de marktwaarde aflossingsvrij afsluiten. Dat Clarian Wonen goed in de markt ligt, hebben we gemerkt aan de grote hoeveelheid aanvragen. In 2021 ontvingen we in totaal 2800 aanvragen en in één week zelfs bijna 400. In maart bestaat Clarian Wonen 1 jaar en ook daarna blijft het onze ambitie om te verbeteren en te luisteren naar wensen van adviseurs.”


Findesk feliciteert ING en Clarian Wonen met deze mooie prestatie!


Findesk


Ook bij Findesk was het een jaar van groei, groei op verdere uitbreiding van ons product. Het kantoorabonnement is een van de hoogtepunten die het afgelopen jaar verder doorontwikkeld is en die we ook in de toekomst nog verder zullen optimaliseren.

2022 belooft een mooi jaar te worden met verdere groei, samen met alle geldverstrekkers en Findesk adviseurs. [1] https://www.hdn.nl/jaaroverzicht-2021/

[2] https://www.telegraaf.nl/financieel/506912418/huizenkopers-wijken-vaker-uit-naar-provincie

Meer weten?

Neem contact op met Christian Krijgsman

Christian Krijgsman
Accountmanager
christian.krijgsman@topicus.nl +31 638010066