Adviessoftware geen vervanger voor de adviseur

Adviessoftware speelt een haast onmisbare rol in het dagelijkse werk van een hypotheekadviseur. Dit is één van de conclusies in een onlangs verschenen rapport van de AFM naar onderzoek over de rol en invloed van adviessoftware bij het geven van financieel advies.


Financieel advies is en blijft specialistenwerk, adviessoftware vervangt dan ook zeker niet de plaats van de adviseur. Wel neemt adviessoftware een steeds prominentere rol in bij het uitbrengen van een advies richting de klant. Het rapport van de AFM benoemt daarom nog een aantal aandachtspunten, zoals:

  • Kwaliteit
  • Vastlegging dossier
  • Beveiliging

Kwaliteit wordt bepaald door de adviseur

De software speelt een belangrijke ondersteunende rol, maar de kwaliteit van het advies wordt bepaald door de adviseur en hoe hij de software inzet. De software kan de adviseur op meerdere facetten ondersteunen, bijvoorbeeld door het verzamelen van de klantgegevens, het in kaart brengen van de wensen en het vergelijken van de producten die geschikt zijn voor de klant. Allemaal informatie die helpt bij het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig advies. Maar de uiteindelijke kwaliteit van het advies ligt bij de interpretatie van de adviseur en de afstemming met zijn klant.


Onderbouw de gemaakte keuzes

Eén van de aanbevelingen is om keuzes van de klant en het advies van de adviseur goed vast te leggen. Vanuit de zorgplicht moet een adviseur kunnen aantonen waarom hij een bepaald advies heeft gegeven. Vanuit zijn rol als expert is het daarom belangrijk het bewandelde pad goed vast te leggen, met de juiste argumentatie, en niet alleen de uiteindelijke keuze van een klant.


Bescherm klantdata

Digitalisering zorgt voor gemak, maar geeft ook een extra uitdaging. Als adviseur blijf jezelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van klantdata. Zorg daarom voor een goede beveiliging van de systemen door middel van een dubbele toegangsbeveiliging (two-factor-authentication (2FA)). Adviessoftware kan draaien op een eigen IT-omgeving of via de cloud. Het voordeel van in de cloud werken is dat de leverancier zorgt voor de beveiliging.


Findesk en de aanbevelingen vanuit de AFM

De adviessoftware van Findesk voldoet aan al deze aanbevelingen vanuit de AFM. Zo kan je in Findesk gemakkelijk alle relevante data van je klanten verzamelen om hen een kwalitatief hoogwaardig hypotheekadvies te geven. Is het eenvoudig om documenten toe te voegen die relevant zijn voor de aanvraag. Kan je je advies op meerdere onderdelen onderbouwen, niet alleen wat betreft het product, maar ook omtrent de gemaakte keuzes. Findesk is daarnaast ISO27001 gecertificeerd en voldoet daarmee aan alle facetten aangaande informatiebeveiliging inclusief de two-factor-authentication (2FA).


Met de adviessoftware van Findesk voldoe je als adviseur aan de belangrijke aandachtspunten vanuit het advies van de AFM.

Interesse? Probeer Findesk 30 dagen gratis