Hét hypotheekadvies softwarepakket

Voor het vierde jaar op rij is Findesk het gebruikersvriendelijkste hypotheekadvies softwarepakket. Een prestatie waar we trots op zijn!

 

Hét hypotheekadvies softwarepakket

Jaarlijks doet Bureau DFO onderzoek naar de waardering van financieel adviseurs van de door hen gebruikte financiële software. In maart en april 2021 is de meest recente editie van dit onderzoek gehouden. 578 Deelnemers hebben totaal 1.189 beoordelingen van softwarepakketten gegeven. Vijftien pakketten hebben voldoende waarnemingen om in het rapport te worden opgenomen. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt naar drie typen software:

 

 1. Administratiesoftware
 2. Adviessoftware/ financiële planningssoftware
 3. Vergelijkingssoftware

 

Per categorie is er bepaald welk pakket de beste beoordeling heeft gekregen van hun gebruikers. Bekijk en vergelijk hieronder de resultaten van 2021.

 

Samenvatting DFO 2021

Hypotheekadvies software aanbieders

De deelnemers aan het onderzoek hebben aangegeven wat voor hen de belangrijkste toepassing is van de softwarepakketten die ze beoordeeld hebben. Op basis daarvan zijn de pakketten ingedeeld in de vier categorieën. In de categorie Adviessoftware hebben de volgende pakketten voldoende waarnemingen voor opname in de rapportage:

 

- Adviesbox

    - Aanbieder: Internetsoftware
    - Aantal beoordelingen: 132

 

- Findesk

    - Aanbieder: Topicus 
    - Aantal beoordelingen: 142

 

Waardering pakketten

De vijf belangrijkste aspecten voor de gebruikers van Findesk zijn:

 

 • Gebruiksvriendelijkheid (78%)
 • Inhoudelijke kwaliteit van de rapportage (52%)
 • Snelheid (46%)
 • Visuele kwaliteit van de rapportages (45%)
 • Actualiteit (40%)

 

Hieronder de vergelijking op deze punten met hypotheekadvies softwarepakket Adviesbox.

 

Adviesbox 

 • Gebruiksvriendelijkheid 8,0
 • Inhoudelijke kwaliteit van de rapportage 7,6
 • Snelheid 7,7
 • Visuele kwaliteit van de rapportages 6,8
 • Actualiteit 8,8

 

Findesk

 • Gebruiksvriendelijkheid 8,2
 • Inhoudelijke kwaliteit van de rapportage 7,4
 • Snelheid 8,1
 • Visuele kwaliteit van de rapportages 7,8
 • Actualiteit 8,4

 

Aanbeveling aan collega's

De respondenten is gevraagd in welke mate men het door hen gebruikte pakket zou aanbevelen aan collega intermediairs. Zij konden dit aangeven op een schaal van 0 (zeker niet) tot 10 (zeker wel). Op basis van de uitkomsten van deze vraag kan de Net Promoter Score (NPS) worden berekend. Dit gebeurt door het percentage dat een 6 of lager geeft af te trekken van het percentage dat een 9 of een 10 geeft.

 

 

De NPS scores in deze categorie zijn:

Adviesbox 30%

Findesk 34%

 

Aspecten software - belang en beoordeling

De deelnemers aan het onderzoek hebben van verschillende aspecten, die te maken kunnen hebben met financiële software, aangegeven hoe belangrijk zij deze vinden. Vervolgens hebben zij de door hen gebruikte pakketten beoordeeld op deze aspecten. In de volgende tabellen ziet u de voorgelegde aspecten, het belang en de beoordeling van de pakketten daarop.

 

Aspecten software - belang en beoordeling
Ontdek Findesk

Probeer Findesk 30 dagen gratis en vrijblijvend uit.

Probeer een maand gratis
Christian Krijgsman
Accountmanager
+31 638010066