Hét hypotheekadvies softwarepakket

Voor het derde jaar op rij is Findesk als hét hypotheekadvies softwarepakket in de categorie adviessoftware uitgeroepen tot winnaar. Een prestatie waar we trots op zijn!

Hét hypotheekadvies softwarepakket

Jaarlijks doet Bureau DFO onderzoek naar de waardering van financieel adviseurs van de door hen gebruikte financiële software. In maart en april 2020 is de meest recente editie van dit onderzoek gehouden. 592 Deelnemers hebben totaal 1.188 beoordelingen van softwarepakketten gegeven. Veertien pakketten hebben voldoende waarnemingen om in het rapport te worden opgenomen. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt naar vier typen software:

  1. Administratiesoftware
  2. Adviessoftware
  3. Financiële planningssoftware
  4. Vergelijkingssoftware

Per categorie is er bepaald welk pakket de beste beoordeling heeft gekregen van hun gebruikers. Findesk behaalde met 20 van de 24 onderwerpen de hoogste score in de categorie adviessoftware. Bekijk en vergelijk hieronder de resultaten van 2020.

Samenvatting DFO 2020

De resultaten van het onderzoek Financiële Software 2020 in de categorie Adviessoftware zijn als volgt:

Software aanbieders

De deelnemers aan het onderzoek hebben aangegeven wat voor hen de belangrijkste toepassing is van de softwarepakketten die ze beoordeeld hebben. Op basis daarvan zijn de pakketten ingedeeld in de vier categorieën. In de categorie Adviessoftware hebben de volgende pakketten voldoende waarnemingen voor opname in de rapportage:

- Adviesbox

    - Aanbieder: Internetsoftware
    - Aantal beoordelingen: 165

- Findesk

    - Aanbieder: Topicus 
    - Aantal beoordelingen: 131

Waardering pakketten

De gebruikers van de pakketten hebben hun algemene tevredenheid over het gebruik de verschillende pakketten op drie activiteiten gegeven. Deze activiteiten zijn advisering, bemiddeling en nazorg. De pakketten in de categorie adviessoftware werden als volgt beoordeeld:

- Adviesbox

    - Algemeen: 8,2
    - Advisering: 8,3
    - Bemiddeling 8,2
    - Nazorg: 7,1

- Findesk

    - Algemeen: 8,7
    - Advisering: 8,6
    - Bemiddeling 8,7
    - Nazorg: 7,6

Aanbeveling aan collega's

De respondenten is gevraagd in welke mate men het door hen gebruikte pakket zou aanbevelen aan collega intermediairs. Zij konden dit aangeven op een schaal van 0 (zeker niet) tot 10 (zeker wel). Op basis van de uitkomsten van deze vraag kan de Net Promoter Score (NPS) worden berekend. Dit gebeurt door het percentage dat een 6 of lager geeft af te trekken van het percentage dat een 9 of een 10 geeft.

De NPS scores in deze categorie zijn:

Adviesbox 31%

Findesk 61%Beoordeling leveranciers

De aanbieders van de in deze categorie beoordeelde softwarepakketten krijgen van de gebruikers van de pakketten de volgende score op algemene tevredenheid:

Beoordeling Internetsoftware: 7,8 (N = 167)

Beoordeling Topicus: 8,3 (N = 131)

Aspecten software - belang en beoordeling

De deelnemers aan het onderzoek hebben van verschillende aspecten, die te maken kunnen hebben met financiële software, aangegeven hoe belangrijk zij deze vinden. Vervolgens hebben zij de door hen gebruikte pakketten beoordeeld op deze aspecten. In de volgende tabellen ziet u de voorgelegde aspecten, op volgorde van belang, met daaronder de beoordeling van de pakketten daarop.

Ontdek Findesk

Probeer Findesk 30 dagen gratis en vrijblijvend uit.

Probeer een maand gratis
Christian Krijgsman
Accountmanager
+31 638010066